MVO Jaarverslag

Bergschenhoek Luchtcomfort, de handelsnaam van R-Vent Netherlands B.V., is gericht op continuïteit op de lange termijn. De omgeving waarbinnen Bergschenhoek Luchtcomfort opereert, wordt steeds complexer. Stakeholders stellen hoge eisen. In deze omgeving is het nemen van verantwoordelijkheid voor wettelijk correct gedrag en ethisch ondernemen groot.

Bergschenhoek Luchtcomfort heeft haar goede naam en reputatie hoog te houden en handelt daar ook naar, alle stakeholders verwachten immers dat wij competent, eerlijk en betrouwbaar zijn. In de MVO verklaring committeren wij ons aan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In samenwerking en met ondersteuning van de Bergschenhoek Groep B.V. is er in 2015 een MVO nulmeting verricht om prestaties in kaart te brengen.

Op basis hiervan is een MVO-beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Wij evalueren jaarlijks ons MVO-beleid en de bijbehorende doelen om zeker te stellen dat deze in lijn blijven met onze toekomstvisie. Via onderstaande link kunt u het MVO Jaarverslag 2018 van Bergschenhoek Luchtcomfort inzien.

Bergschenhoek Luchtcomfort MVO Jaarverslag 2019 (PDF)