Branche verenigingen & organisaties

Eurovent Certification Company
The European Association of Air Handling and Refrigerating Equipment Manufacturers.

Deze organisatie verricht, op basis van een uitgebreid certificering-programma, onbevooroordeelde inspecties die bedoeld zijn om zeker te stellen dat de door de leverancier vermelde technische details overeenstemmen met de werkelijkheid.

Federatie Metaalplaat
Bergschenhoek Luchtcomfort is aangesloten bij de Federatie Metaalplaat (FDP), de ketenorganisatie op het gebied van metaalplaat. De FDP draagt zorg voor de ontwikkeling, bundeling, verspreiding en uitwisseling van kennis tussen bedrijven uit de plaatketen, onderzoeksinstellingen en het onderwijs vooral op het gebied van nieuwe materialen en nieuwe productietechnieken.

FME - CWM
De Vereniging FME-CWM is de werkgeversorganisatie voor de metalektrosector. Voor 2.800 lidondernemingen met 280.000 vaste medewerkers behartigt zij nationaal en internationaal belangen en verleent zij diensten op sociaal, economisch en technisch gebied.

Koninklijke Nederlandse Metaalunie - MetaalUnie
De Metaalunie is met meer dan 11.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Zij richt zich expliciet op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren.

Kring HR Balansventilatie

Bergschenhoek is een van de deelnemers van de Kring HR Balansventilatie.

LUKA - Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrieken
Deze branchevereniging is ruim 25 jaar actief en vertegenwoordigt zo'n 80% van de Nederlandse luchtkanalenfabrikanten. Hoofddoelstelling van de Luka is het bevorderen van kwaliteitsverbetering op het gebied van productie, montage en installatie van luchtkanalen in de breedste zin van het woord.

Prometal - Productiemetaal branche van regionale metaal producenten

PROMETAL is een netwerk van bedrijven in de metalectro branche in de regio Rijnmond, Binnen PROMETAL heeft zich een groep bedrijven verzameld om gebruik te maken van elkaars vaardigheden, capaciteiten en kennis.

Trend 21

Trend 21 is netwerkvereniging opgericht in 1994 met als doel om in het netwerkverband tot een multidisciplinaire benadering te komen van ontwikkelingen in de technische en economische wereld van de gebouwde omgeving. Leden van Trend 21 zijn direct of indirect betrokken bij de initiatiefneming, de realisering en het beheer van gebouwen en hun installaties.


TVVL - Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in gebouwen
De TVVL is een personenvereniging die kennis met ervaring combineert in een dynamisch vakgebied van technische installaties in gebouwen, waarbij kennis van de materie hoog in het vaandel wordt gedragen.

UNETO / VNI - Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische Detailhandel
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De huidige vereniging heeft ruim 6.000 leden die in hun bedrijven werk bieden aan zo'n 110.000 werknemers.

Verac - Vereniging van leveranciers van airconditioning apparatuur
Platform voor leveranciers van airconditioningapparatuur.

Platform Binnenluchttechniek (VLA)
Platform Binnenluchttechniek is hét online platform voor alle experts en professionals die, op welke manier dan ook, te maken hebben met klimaatinstallaties in de utiliteitssector. Platform Binnenluchttechniek bundelt bruikbare en gevalideerde informatie en stelt deze informatie beschikbaar voor alle professionals in de utiliteitssector ten behoeve van een gezond binnenklimaat.