Geschiedenis
Kwaliteit
Visie
Vestigingen
Experience Center
Werken bij Bergschenhoek
Betalings- en leveringsvoorwaarden
Disclaimer
Gedragscode
MVO
Privacystatement en cookiebeleid

Gedragscode

In een steeds complexere omgeving is de verantwoordelijkheid voor wettelijk correct gedrag en ethisch ondernemen steeds groter. Daarbij heeft Bergschenhoek Luchcomfort als onderdeel van de Bergschenhoek Groep een goede naam en reputatie hoog te houden. In deze Gedragscode staan de normen, waarden en gedragsregels die wij essentieel achten om succesvol te ondernemen. Daarmee willen wij bijdragen aan de continuïteit van de Bergschenhoek Groep, nu en in de toekomst.

GedragscodeAlgemene Voorwaarden - DisclaimerPrivacy Statement & Cookie-beleid

©2004-2019 Bergschenhoek Luchtcomfort; handelsnaam van R-Vent Netherlands B.V.
onderdeel van R-Vent Group; de lucht- en ventilatiedivisie van Bergschenhoek Groep